Wiesz, w co wierzysz? Wierzysz, w co myślisz?

Spotkanie z przekonaniami i transformacja tych, które nam nie służą

Przekonania, to wyobrażenia, idee, jakie mamy o sobie, o innych oraz o życiu. Na miłość trzeba sobie zasłużyć. Uroda szczęścia nie daje. Inni są bardziej interesujący dla otoczenia niż ja. Nie potrafię stworzyć związku. Pieniądze są brudne. Wszystkim ludziom należy się godne traktowanie. Żadna praca nie hańbi. Nie można być zależnym finansowo od męża.

Niektóre przekonania powstały na wskutek naszych osobistych doświadczeń, inne odziedziczyliśmy po ważnych dla nas osobach.

Na warsztatach chcemy:
:: z życzliwością zbliżyć się do przekonań (i siebie),
:: nazwać je- głównie te, które nam nie służą,
:: zdać sobie sprawę z wpływu, jaki mają te przekonania na nasze życie,
:: dokonać transformacji, poszukać zamienników,
:: wyznaczyć nowe strategie działania,
:: poszukać wsparcia w procesie zmiany.

Ceny

:: 5-6 września 2019, Poznań - cena od 230 zł do 1000 zł

:: Klienci indywidualni: od 350 do 1000 zł

:: Firmy: od 600 do 1000 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 400 do 1000 zł
Szkoły, przedszkola i inne podmioty które maja prawo do zwolnienia z vat z tyt. Ust vat art. 43 ust pkt 29 c (tj. usługa zostanie opłacana co najmniej w 70% z środków publicznych) publicznych

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 230 do 1000 zł

:: -


:: 10-11 listopada 2019, Poznań - cena od 230 zł do 1000 zł

:: Klienci indywidualni: od 350 do 1000 zł

:: Firmy: od 600 do 1000 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 400 do 1000 zł
Szkoły, przedszkola i inne podmioty które maja prawo do zwolnienia z vat z tyt. Ust vat art. 43 ust pkt 29 c (tj. usługa zostanie opłacana co najmniej w 70% z środków publicznych) publicznych

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 230 do 1000 zł

:: dostępne 95% miejsc

:: Wymagana bezzwrotna zaliczka w kwocie od 50 do 100 zł


nasza polityka cenowa

Terminy

Poznań, ul. Sienkiewicza 6/12

I dzień-10-18, II dzień 9-16

Pobierz ulotkę


Poznań, ul. Sienkiewicza 6/12

I dzień-10-18, II dzień 9-16