Cykl warsztatów tematycznych z PbP

Poczucie winy - Złość - Przekonania

:: Poczucie winy – dzwonek alarmowy z Agnieszką Pietlicką (na ul. Polnej) 11-12 października
:: Wiesz w co wierzysz? Wierzysz w co myślisz? Transformacja przekonań z Agnieszką Pietlicką 10-11 listopada 2019
:: Złość z Olą Gołaszewską 23-24 listopada

 

Dla osób korzystających z dofinansowania i/lub zdecydowanych przejść całe wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy (Ja, Ty, My)  i/lub po wprowadzeniu przejść szkolenia tematyczne (Poczucie winy, Złość, Przekonania): wprowadziliśmy JEDNĄ usługę zawierającą wszystkie trzy moduły, przy korzystaniu z BUR w znaczny sposób ogranicza to dokumentację i upraszcza załatwianie całej procedury.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=400344

Ceny

:: 11 października - 23 listopada 2019, Poznań - cena od 710 zł do 3000 zł

:: Klienci indywidualni: od 1070 do 3000 zł

:: Firmy: od 1820 do 3000 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 1220 do 3000 zł
Szkoły, przedszkola i inne podmioty które maja prawo do zwolnienia z vat z tyt. Ust vat art. 43 ust pkt 29 c (tj. usługa zostanie opłacana co najmniej w 70% z środków publicznych) publicznych

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 710 do 3000 zł

:: dostępne 100% miejsc

:: Wymagana bezzwrotna zaliczka w kwocie od 150 do 300 zł


nasza polityka cenowa

Terminy

Poznań, ul. Sienkiewicza 6/12