Kręgi Naprawcze II

Warsztaty pogłębiające

Tomasz Bagiński: KN są dla mnie esencją praktycznego stosowania PBP (NVC). Od kilku lat stosuję je w praktyce realizując warsztaty, prezentacje, grupy ćwiczące i interwencje. Wszystkie te działania mają być kolejnym krokiem realizacji mojego marzenia: żeby każde miejsce (szkoła, przedszkole, firma, sąd, rodzina) które chce odpowiadać na konflikty pokojowo i oparciu o sprawiedliwość naprawczą- mogło z tego skorzystać. W tym celu chcę dzielić się informacją o KN i tworzyć społeczność facylitatorów, którzy będą stanowili realny zasób z którego będzie można czerpać do interwencji i systemowego działania. Zapotrzebowanie na ludzi z umiejętnościami odnajdywania się w sytuacjach konfliktu rośnie. KN mogą być twoim jedynym, podstawowym lub jednym z wielu narzędzi czy podejść do odpowiadania na konflikt. Jeśli znasz już podstawy, chcesz wiedzieć i potrafić więcej, zapraszam.

Ceny

:: 16-18 listopada 2018, Poznań - cena od 490 zł do 800 zł
nasza polityka cenowa

Terminy

Poznań, Jeżyce

I dzien- 10-18 , II dzien 9-18, III dzien 9-16

:: Klienci indywidualni: od 490 do 570 zł

:: Firmy: od 680 do 800 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 530 do 630 zł

:: dostępne 45% miejsc

Wymagana bezzwrotna zaliczka w kwocie od 30 do 100 zł