,,Co się dzieje za kurtyną",

czyli o empatii a neurobiologii

Poznań, 9-11 listopada 2018, godz. I dzień 10.00-18.00, II dzień 9.00-17.00, III dzień 9.00-14.00

Logowanie