SELF-REG dla RODZICÓW

czyli jak wspomóc własne dziecko w radzeniu sobie ze stresem.

Self-Reg – warsztaty dla rodziców

Co to jest Self-Reg?

Self-Reg czyli jak wspomóc własne dziecko w radzeniu sobie ze stresem

Najkrótsza odpowiedzieć na pytanie, co to jest Self-Reg, brzmi: wg autora, dra Stuarta Shankera, Self-Reg to nauka samoregulacji. Chociaż często spotyka się z określeniem „metoda", to trudno mi całkiem się zgodzić z tym zgodzić. Self-Reg jest czymś znacznie szerszym większym, jest koncepcją, sposobem patrzenia na dziecko, rodzinę, człowieka z perspektywy doświadczanego stresu, napięcia. Self-Reg może istotnie pomóc rodzinie w poszukiwaniu, zrozumieniu źródeł różnych trudności, m.in. takich jak wybuchy gniewu, agresja albo wycofanie dziecka.

Podczas warsztatów:

:: omówimy podstawy Self-Reg takie jak: 5 obszarów stresu, 5 kroków działania, sposób patrzenia na dziecko i jego zachowanie przez pryzmat koncepcji Self-Reg,
:: przećwiczymy, jak możemy rozpoznawać stresory u dziecka
:: zbierzemy możliwe sposoby wsparcia dzieci w nauce samoregulacji,
:: zastanowimy się, skąd m.in. mogą się brać u dzieci nagłe ataki złości,
:: przedyskutujemy, jak inaczej można spojrzeć na to, to potocznie określamy jako „dzieci nie słuchają rodziców”.

Zajęcia będą miały formę interaktywną, co oznacza, że uczestnicy będą zaproszenie do wielu ćwiczeń i refleksji odwołując się do własnych doświadczeń nie tylko z perspektywy rodzica ale też człowieka - wszyscy doświadczamy stresu..

 

Termin warsztatów: 30 marca 2019, godziny 9.00-17.00 (z godzinną przerwą obiadową)

Informacje merytoryczne: u trenerki - sikora.jagoda@gmail.com
Informacje logistyczne i zapisy: office@du-t.com

Ceny

:: 30 marca 2019, Poznań - cena od 110 zł do 1000 zł

:: Klienci indywidualni: od 160 do 1000 zł

:: Firmy: od 250 do 1000 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 200 do 1000 zł
Szkoły, przedszkola i inne podmioty które maja prawo do zwolnienia z vat z tyt. Ust vat art. 43 ust pkt 29 c (tj. usługa zostanie opłacana co najmniej w 70% z środków publicznych) publicznych

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 110 do 1000 zł

:: dostępne 15% miejsc

:: Wymagana bezzwrotna zaliczka w kwocie od 30 do 100 zł


nasza polityka cenowa

Terminy

ostatnie wolne miejsca

Poznań, ul. Sienkiewicza 6/12

9.00-17.00