SELF-REG dla RODZICÓW

czyli jak wspomóc własne dziecko w radzeniu sobie ze stresem.

Self-Reg – warsztaty dla rodziców

Co to jest Self-Reg?

Self-Reg czyli jak wspomóc własne dziecko w radzeniu sobie ze stresem

Najkrótsza odpowiedzieć na pytanie, co to jest Self-Reg, brzmi: wg autora, dra Stuarta Shankera, Self-Reg to nauka samoregulacji. Chociaż często spotyka się z określeniem „metoda", to trudno mi całkiem się zgodzić z tym zgodzić. Self-Reg jest czymś znacznie szerszym większym, jest koncepcją, sposobem patrzenia na dziecko, rodzinę, człowieka z perspektywy doświadczanego stresu, napięcia. Self-Reg może istotnie pomóc rodzinie w poszukiwaniu, zrozumieniu źródeł różnych trudności, m.in. takich jak wybuchy gniewu, agresja albo wycofanie dziecka.

Podczas warsztatów:

:: omówimy podstawy Self-Reg takie jak: 5 obszarów stresu, 5 kroków działania, sposób patrzenia na dziecko i jego zachowanie przez pryzmat koncepcji Self-Reg,
:: przećwiczymy, jak możemy rozpoznawać stresory u dziecka
:: zbierzemy możliwe sposoby wsparcia dzieci w nauce samoregulacji,
:: zastanowimy się, skąd m.in. mogą się brać u dzieci nagłe ataki złości,
:: przedyskutujemy, jak inaczej można spojrzeć na to, to potocznie określamy jako „dzieci nie słuchają rodziców”.

Zajęcia będą miały formę interaktywną, co oznacza, że uczestnicy będą zaproszenie do wielu ćwiczeń i refleksji odwołując się do własnych doświadczeń nie tylko z perspektywy rodzica ale też człowieka - wszyscy doświadczamy stresu..

 

Termin warsztatów: 30 marca 2019, godziny 9.00-17.00 (z godzinną przerwą obiadową)

Informacje merytoryczne: u trenerki - sikora.jagoda@gmail.com
Informacje logistyczne i zapisy: office@du-t.com

Więcej szczegółów wkrótce