SELF-REG dla PROFESJONALISTÓW

dla psychologów, pedagogów, coachów, wychowawców, nauczycieli.

Self-Reg – warsztaty wprowadzające dla specjalistów

 

Warsztaty przeznaczone są dla pedagogów, terapeutów, osób pracujących z dziećmi.

Ma na celu poszerzenie wiedzy o koncepcję Self-Reg autorstwa dra Stuarta Shankera w odniesieniu w szczególności do pracy z dziećmi. Self-Reg to nauka samoregulacji. Chociaż często spotyka się z określeniem „metoda", Self-Reg jest czymś znacznie szerszym, koncepcją, sposobem patrzenia na dziecko, rodzinę, człowieka z perspektywy doświadczanego stresu, napięcia. Self-Reg może istotnie pomóc rodzinie w poszukiwaniu źródeł różnych trudności takich jak wybuchy gniewu, agresja albo wycofanie dziecka. Self-reg może być bardzo przydatny w kontekście pracy w placówce przedszkolnej, żłobku lub szkole a także w kontekście indywidualnych konsultacji i wsparcia rodziny w różnych wyzwaniach.

Na warsztatach:

:: omówimy koncepcję Self-Reg – w szczególności w kontekście dzieci, odwołując się do dowodów naukowych i obserwacji z praktyk,
:: poznamy różne rodzaje stresorów wpływających na funkcjonowanie dziecka, rodziny ale również kadry,
:: przećwiczymy, jak możemy rozpoznawać stresory u dziecka,
:: poznamy i przećwiczymy 5 kroków Self-Reg i możliwe strategie działania.

 

Zajęcia będą miały formę interaktywną, co oznacza, że uczestnicy będą zaproszenie do wielu ćwiczeń i refleksji odwołując się do własnych doświadczeń.

 

Termin warsztatów: 29 marca 2019, godziny 9.00-17.00 (z godzinną przerwą obiadową)

Informacje merytoryczne: u trenerki - sikora.jagoda@gmail.com
Informacje logistyczne i zapisy: office@du-t.com

Więcej szczegółów wkrótce