System Wewnętrznej Rodziny

IFS – Internal Family Systems
Wprowadzenie do terapii systemowej dra Richarda Schwartza

Co to jest SWR?
SWR – System Wewnętrznej Rodziny, to metoda stworzona przez dra Richarda Schwartza, według której ludzka osobowość składa się z wielu części, które żyją w naszym wnętrzu, porozumiewają się lub kłócą tak, jak to dzieje się w rodzinie.

Podstawowe założenie SWR mówi o tym, że w centrum każdego z nas znajduje się JA – niepodatne na zranienia, pełne uważności, ciekawości i życzliwości. Współpraca z JA to bezpieczna i skuteczna droga do uleczenia części, które powstały w dzieciństwie a dzisiaj zachowują się w sposób ekstremalny. Wykształcenie tych części było konieczne kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu i wtedy odgrywały one niezwykle ważną rolę – a teraz raczej przeszkadzają. SWR pomaga nam usłyszeć i zrozumieć te części zamiast tłumić je czy zwalczać.

Więcej szczegółów wkrótce