Poczucie winy – „dzwonek alarmowy”

Od destrukcyjnej siły ku konstruktywnej energii z Porozumieniem bez Przemocy

Poznań, 4-5 czerwca 2018, I dzień-10-18, II dzień 9-16

Logowanie