,,Co się dzieje za kurtyną",

czyli o empatii a neurobiologii

Poznań, 9-11 listopada 2018, godz.

Logowanie